تبلیغات
مولا110 - حقیقت
حقیقت

هر چه  اندیشی  پذیرای فناست 
آنک در اندیشه ناید آن خداست