دوشنبه 30 شهریور 1394

کـردم گـذری بــه مـیـکــده دوش - عراقی

   نوشته شده توسط: منصور علی    نوع مطلب :عراقی ،
کـردم گـذری بــه مـیـکــده دوشسبـحه به کف و سجاده بـر دوش
پــیــری بــه در آمــد از خــرابــاتکـیـن جــا نـخـرنـد زرق، مـفـروش
تـسـبـیـح بــده، پـیـالـه بـسـتـانخــرقــه بــنـه و پــلــاس درپــوش
در صـومعـه بـیهده چـه بـاشـی؟در مـیکـده رو، شـراب مـی نـوش
گـر یـاد کـنـی جــمـال ســاقــیجـان و دل و دین کـنـی فـرامـوش
ور بــیـنـی عـکـس روش در جـامبـی بـاده شوی خراب و مدهوش
خواهی که بـیابی این چنین کامدر تــرک مـراد خـویـشـتــن کـوش
چـون تـرک مـراد خـویـش گـیـریگـــیــری هــمـــه آرزو در آغـــوش
گـر سـاقـی عـشـق از خــم درددردی دهدت، مخـواه سـر جـوش
تـو کـار بـدو گـذار و خـوش بــاشگـر زهـر تــو را دهـد بــکــن نـوش
چون راست نمی شود، عراقی،این کار به گفت و گوی، خاموش!منبع:http://www.wikidorj.com/


برچسب ها: ادبیات ، شعر ، عرفان ، کـردم ، گـذری ، بــه مـیـکــده ، دوش ،

دوشنبه 30 شهریور 1394

در بـــزم قــلــنــدران قــلــاش - عراقی

   نوشته شده توسط: منصور علی    نوع مطلب :عراقی ،

در بـــزم قــلــنــدران قــلــاشبنشین و شراب نوش و خوش باش
تــا ذوق مـی و خـمـار یـابــیبــایـد کــه شــوی تــو نـیـز قــلــاش
در صومعه چند خود پـرستی؟رو بــاده پــرسـت شـو چــو اوبــاش
در جـام جهان نمای می بـینســر دو جــهـان، ولـی مـکـن فـاش
ور خود نظری کنی به ساقیسـرمسـت شوی ز چـشـم رعناش
جـز نقـش نگـار هر چـه بـینیاز لــوح ضــمــیــر پـــاک بـــخـــراش
بـاشد که بـبینی، ای عراقی،در نــقــش وجــود خــویـش نـقــاشمنبع:http://www.wikidorj.com/


برچسب ها: ادبیات ، شعر ، عرفان ، در بـــزم ، قــلــنــدران ، قــلــاش ،

دوشنبه 30 شهریور 1394

نــظـــر ز حـــال مـــن نـــاتـــوان دریــغ مـــدار - عراقی

   نوشته شده توسط: منصور علی    نوع مطلب :عراقی ،
نــظـــر ز حـــال مـــن نـــاتـــوان دریــغ مـــدارنـظـاره رخـت از عـاشـقـان دریـغ مـدار
اگـر سـزای جـمـال تـو نیسـت دیده رواسـتخـیال روی تـو بـاری ز جـان دریغ مـدار
بــه پــرســش مــن رنـجــور اگــر نـمـی آیـیعــنـایـتــی ز مـن نـاتــوان دریـغ مــدار
ز خـوان وصـل تــو چـون قـانـعـم بــه دیـداریتـو نـیز این قـدر از مـیهمـان دریغ مـدار
به من، که گرد درت چون سگان همی گردمنواله گـر ندهی، اسـتـخـوان دریغ مدار
چـو دوسـتـان را بــر تـخـت وصـل بـنـشـانـیز من، که خاک توام، آستان دریغ مدار
چــو بــا نـدیـمـان جــام شــراب نـوش کـنـینصـیب جـرعه ای از خـاکیان دریغ مدارمنبع:http://www.wikidorj.com/


برچسب ها: ادبیات ، شعر ، عرفان ، نــظـــر ، ز حـــال ، مـــن ، نـــاتـــوان ،

دوشنبه 30 شهریور 1394

رخ ســـوی خـــرابـــات نــهــادیــم دگــربـــار - عراقی

   نوشته شده توسط: منصور علی    نوع مطلب :عراقی ،
رخ ســـوی خـــرابـــات نــهــادیــم دگــربـــاردر دام خـــرابــــات فـــتـــادیـــم دگـــربــــار
از بـهر یکی جـرعه دو صد تـوبـه شکستـیمدر دیــر مــغــان روزه گــشــادیـم دگــربــار
در کـنـج خـرابــات یـکـی مـغ بــچــه دیـدیـمدر پــیـش رخـش سـر بــنـهـادیـم دگـربــار
آن دل که بـه صـد حـیله ز خـوبـان بـربـودیمدر دسـت یـکـی مـغ بـچـه دادیـم دگـربــار
یـک بـار نـدیـدیـم رخـش وز غـم عـشـقـشصــدبـــار بــمــردیــم و بـــزادیــم دگــربـــار
دیدیم که بی عشق رخش زندگیی نیستبـی عـشـق رخـش زنـده مـبـادیم دگـربـار
غـم بــر دل مـا تــاخــتــن آورد ز عـشـقـشبا این همه غم، بین که چه شادیم دگربار
شـد در سـر سـودای رخــش دیـن و دل مـابـنـگـر، دل و دیـن داده بـه بــادیـم دگـربـار
عـشــقـش بــه زیـان بــرد صــلـاح و ورع مـاایـنـک هـمـه در عـیـن فـســادیـم دگـربــار
بـا نیسـتـی خـود همـه بـا قـیمـت و قـدریمبـا هسـتـی خـود جـمله کـسـادیم دگربـار
تـا هسـت عـراقـی همه هسـتـیم مـریدشچـون نیسـت شـود، جـمله مرادیم دگربـارمنبع:http://www.wikidorj.com/


برچسب ها: ادبیات ، شعر ، عرفان ، رخ ، ســـوی ، خـــرابـــات ،

دوشنبه 30 شهریور 1394

نـگـارا، جـسـمـت از جـان آفـریدنـد - عراقی

   نوشته شده توسط: منصور علی    نوع مطلب :عراقی ،
نـگـارا، جـسـمـت از جـان آفـریدنـدز کـفـر زلـفــت ایـمـان آفـریـدنـد
جـمـال یوسـف مـصـری شـنیدی؟تـو را خـوبـی دو چـندان آفریدند
ز بـاغ عـارضـت یـک گـل بـچـیـدنـدبـهـشـت جـاودان زان آفـریـدنـد
غبـاری از سـر کوی تـو بـرخـاسـتوزان خـاک آب حـیـوان آفـریـدنـد
غمت خـون دل صاحـبـدلان ریخـتوزان خون لعل و مرجـان آفریدند
سـراپـایـم فـدایـت بـاد و جـان هـمکه سر تـا پـایت را جـان آفریدند
ندانم بـا تـو یک دم چون توان بـود؟کـه صـد دیوت نگـهبـان آفـریدند
دمــادم چــنـد نـوشــم درد دردت؟مرا خود مست و حیران آفریدند
ز عشق تو عراقی را دمی هستکـزان دم روی انـسـان آفـریدنـدمنبع:http://www.wikidorj.com/


برچسب ها: ادبیات ، شعر ، عرفان ، نـگـارا ، جـسـمـت ، از جـان ،

تعداد کل صفحات: 40 1 2 3 4 5 6 7 ...
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات