تبلیغات
مولا110 - مطالب صدر الدین قونیوی
دوشنبه 24 فروردین 1394

رباعی منسوب به صدر الدین قونیوی

   نوشته شده توسط: منصور علی    نوع مطلب :صدر الدین قونیوی ،


آن نیست رهِ وصل که انگاشتهایم
آن چشمه که خضر خورده زو آب حیات

 

وان نیست جهان جان که پنداشتهایم
در خانۀ ماست لیک انباشته
ایم