امیر حسین ابن عالم بن ابی الحسین و جامع علوم ظاهریه و باطنیه و حاوی فضایل عقلیه و نقلیه. پس از ترک سلطنت به مولتان رفته خدمت شیخ رکن الدین ابوالفتح که به یک واسطه ازمریدان شیخ بهاءالدین زکریای ملتانی است، رسیده. بعضی گویند که به خدمت شیخ بهاءالدین زکریا فایض گردیده. عَلی أَیُّ حال از اماجد ارباب مقامات و از اکابر اصحاب کرامات و از محققین زمان خود بوده. نثراً و نظماً کتب محققانه تصنیف فرموده. مِنْ جمله در منثورات: نزهت الارواح و صراط المستقیم و روح الارواح و درمنظومات: کنزالرموز و زاد المسافرین (وفاتش در سنۀ 738 در هرات )

در صفت عشق

ای پرده نشین این گذرگاه
اول قدمی که عشق دارد
منصور نه مرد سرسری بود
چون نکتۀ اصل گفت با فرع
در عشق نه شک و نه یقین است
آنان که ز جام عشق مستند
دل حق طلبید و نفس باطل
چون در نظر تو ما و من نیست
می بین و مپرس تا بدانی
سر بر قدم و قدم به سر نه
بی نام و نشان شو و نشان کن
تو جام جهان نمای خویشی
نظر ها وپیشنهاد های شما عزیزان سبب ارتقاء سطح کیفی وبلاگ خواهد بود

نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست

سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش


 

بی عشق به سر نمیرسد راه
ابری است که جمله کفر بارد
از تهمت کافری بری بود
ببرید سرش سیاست شرع
نه چون و چرا نه کفر و دین است
حق را ز برای حق پرستند
این عربده
ایست سخت مشکل
او باشد و او دگر سخن نیست
می
دان و مگوی تا نمانی
وانگه قدم از قدم به در نه
بی کام و بیان شو و بیان کن
از هرچه قیاس تست بیشی

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic