مقدم سلسلۀ خواجگان و مسلم زمرۀ زیرکان. از خلفای شیخ ابویوسف همدانی. مولد و مدفن اوده غجدوان ازولایات بخارا و آن دهی است بزرگ بر شش فرسنگی بخارا واقع است. نام والد او شیخ عبدالجلیل و از علما بوده. گویند عبدالخالق به صحبت خضرؑ رسیده. در فصل الخطاب مذکور است که روش خواجه عبدالخالق در طریقت حجت است و مقبولِ فِرَق افتاده. غرض، شیخ از متقدمین سلسلۀ نقشبندیه و آن سلسله را به وی افتخار است. شرح حالش در کتب مسطور است و این دو رباعی به نام وی مشهور است:

رباعی

اگر در دلت از کسی شکایت باشد
زنهار به انتقام مشغول مشو

 

دردِ دل تو ازو به غایت باشد
بد را بدی خویش کفایت باشد

٭٭٭

چون میگذرد عمر کم آزاری به
چون کشتۀ خود به دست خود می
دروی

 

چون میدهدت دست، نکوکاری به
تخمی که نکوتر است اگر کاری به


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات