اسمش خواجه صاین الدین علی ترکه. از فضلا و حکمای روزگار بوده، در تازی و دری تألیفات فرموده، مِنِ جمله شرح فصوص و کتاب مفاحص و رسالۀ اسرار الصّلوة و شرح قصیدۀ ابن فارض است. با سلطان شاهرخ معاصر و در یزد قاضی بوده و بعضی از علماء با وی معارضه داشتهاند و تفصیل آن در کتاب مجالس المؤمنین قاضی نوراللّه مسطور است. آن جناب و ابن فارض و مولانا شرف الدّین علی یزدی از سلطان حسین اخلاطی تربیت یافتهاند. این دو بیت از جملۀ اشعار اوست:

اگرچه طاعت این شیخکان سالوس است
ولی به کعبه که گر جبرئیل طاعت شان

 

که جوش و ولوله در جان انس و جان انداخت
به منجنیق تواند بر آسمان انداخت

نظر ها وپیشنهاد های شما عزیزان سبب ارتقاء سطح کیفی وبلاگ خواهد بود

نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست

سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورششبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic