و هُوَ حکیم کمال الدین زیاد. از فحول حکمای زمان خود برتری داشته و همت بر انزوا و عزلت میگماشته. همۀ اهل تذکره او را توصیف نموده و به فضایل ستودهاند. از اوست:

این عرصه که گفت خوش جهانی است
عاقل به خدا اگر گزیند
در لاله نگر به چشم عبرت
رنگ رخ زرد عاشقان است
بر گلبن اگر گلی بخندد
از خاک بنفشه
ای که روید

 

خاکش بر سر که خاکدانی است
گردی که فراز او دخانی است
کان عارض خوب نوجوانی است
هر جای که برگ زعفرانی است
بگری که لب شکر بیانی است
می
دان که کلالۀ جوانی استنظر ها وپیشنهاد های شما عزیزان سبب ارتقاء سطح کیفی وبلاگ خواهد بود

نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست

سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic