دوشنبه 7 اردیبهشت 1394

عزت وذلت

   نوشته شده توسط: منصور علی    نوع مطلب :عرفانی ،ذوالنون مصری ،سخنان بزرگان ،

ذوالنون گفت: «حق - تعالی - عزیز نکند بنده یی را به عزی عزیزتر از آن که به وی نماید خواری نفس او، و ذلیل نکند بنده یی (را) به ذلی ذلیل تر از آن که محجوب کند او را، تا ذل نفس خود نبیند».


دوشنبه 7 اردیبهشت 1394

توبه در وقت هشیاری است

   نوشته شده توسط: منصور علی    نوع مطلب :سخنان بزرگان ،ذوالنون مصری ،

ذوالنون گفت: «هیچ طبیب ندیدم جاهل تر از آن که مستان را در وقت مستی معالجت کند» - یعنی: سخن با کسی گفتن، که مست دنیا بود بی فایده بود - پس گفت: «مست را دوا نیست، مگر هشیار شود، آن گاه به توبه دوای او کنند».


دوشنبه 7 اردیبهشت 1394

امتیاز صاحب همت بر صاحب ارادت

   نوشته شده توسط: منصور علی    نوع مطلب :ذوالنون مصری ،عرفانی ،

ذوالنون گفت: «صاحب همت اگرچه کژ بود، به سلامت نزدیک است. و صاحب ارادت اگرچه صحیح است، او منافق است ». یعنی آن که صاحب همت بود، او را ارادت آن نبود که هرگز سر به هیچ فرو آورد. که صاحب همت را خواست نبود. و صاحب ارادت زود راضی گردد و جایی فروآید.


دوشنبه 7 اردیبهشت 1394

ذوالنون و غایت محبت

   نوشته شده توسط: منصور علی    نوع مطلب :ذوالنون مصری ،

نقل است که ذوالنون گفت که: در بعضی از سفر(های خویش) زنی را دیدم. از او سؤال کردم از غایت محبت. گفت: «ای بطال! محبت را غایت نیست ». گفتم: «چرا؟». گفت: «از آن که محبوب را غایت نیست ».


دوشنبه 7 اردیبهشت 1394

ذوالنون و اعرابی

   نوشته شده توسط: منصور علی    نوع مطلب :ذوالنون مصری ،

نقل است که ذوالنون گفت: اعرابیی را دیدم در طواف، زرد و نحیف و گداخته. گفتم: «تو محبی؟». گفت: «بلی ». گفتم: «محبوب به تو نزدیک است یا دور؟». گفت: «نزدیک ».
گفتم: «موافق است یا مخالف؟». گفت: «موافق ». گفتم: «سبحان الله! محبوب به توقریب و موافق. و توبدین نزاری!». گفت: «ای بطال! تو دانسته ای که عذاب قرب و موافقت سخت تر بود هزار بار، از عذاب بعد و مخالفت؟».


تعداد کل صفحات: 2 1 2
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات