چهارشنبه 7 مرداد 1394

در خم گیسوی کافر کیش داری تـــارها (خسرو دهلوی)

   نوشته شده توسط: منصور علی    نوع مطلب :امیرخسرو دهلوی ،


در خـــم گــیــســوی کــافــر کــیــش داری تـــارهــا

بــهـر گــمــره کــردن پــاکــانــســت ایـن زنــارهــا

پــرده بــردار از رخــی کــان مــایـه دیـوانــگــیـســت

کــز دمــاغ عـــاقــلــان بـــیــرون بـــرد پـــنــدارهــا

فــتــنـه و جــور اســت و آفــت کـار زار حــســن تــو

حــســن را آری بــود ایـنـگــونـه دســت افــزارهـا

آشــتــی ده بـــا لــبـــم لــب را کــه آزارم بـــه کــام

کـز پــس آن آشــتــی خــوش بــاشـد ایـن آزارهـا

خــارخــاری در دلـســت و غــنـجــهـای خــون بــران

چون کنم چون خود جز این گل نشکند زین خارها

هـسـت در کـوی تـو بــسـتـانـهـای غـم تـا بـنـگـری

ســبــزه هــا کــز گــریـه رســتــه از تــه دیـوارهــا

عاشق کاه و علف دل نیسـت، بـل نقل سـگانسـت

چــون دل گــاوان کــه بــفــروشــنــد در بـــازارهــا

نــالــه ای دارم کــش از دل گــر بــرآرم بــگــســلــد

بـــاربـــرداران مــهــار و بـــوســتـــان افــســارهــا

گفتمش جان می کنم خون می خورم بهر تو، گفت

خـسـروا، مـشـتــاق را جــز ایـن نـبــاشـد کـارهـا

 


برچسب ها: ادبیات ، شعر ، عرفان ،

دوشنبه 29 تیر 1394

خبرت هست که از خویش خبر نیست مرا ( امیرخسرو دهلوی,)

   نوشته شده توسط: منصور علی    نوع مطلب :امیرخسرو دهلوی ،خبرت هست که از خویش خبر نیست مرا گذری کـن که ز غـم راهگذر نیسـت مرا
گر سرم در سر سودات رود نیسـت عجـب سر سودای تـو دارم غم سر نیست مرا
ز آب دیده کـه بـه صـد خـون دلـش پـروردم هیچ حاصل بـجز از خون جگر نیست مرا
بی رخت اشک همی بـارم و گل می کارم غـیر از این کـار کنون کار دگر نیسـت مرا
مـحـنت زلـف تـو تـا یافـت ظـفـر بـر دل من بـر مـراد دل خـود هیچ ظـفـر نیسـت مرا
بـر سـر زلف تـو زانروی ظفر ممکن نیسـت که تـواناییی چـون بـاد سحـر نیست مرا
دل پـروانه صفت گر چه پـر و بـال بـسوخت همچنان ز آتش عشق تو اثر نیست مرا
غم آن شمع که در سوز چـنان بـی خـبـرم که گرم سر بـبـرند هیچ خبـر نیست مرا
تـا کـه آمـد رخ زیـبــات بـه چـشـم خـسـرو بـر گل و لاله کنون میل نظـر نیسـت مرامنبع: http://www.wikidorj.com/


برچسب ها: ادبیات ، شعر ، عرفان ،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات