اگــــر بیـنی در این دیــوان اشــــعار 
خرابـــــات و خرابــــاتی وخمــــار
بـــت و زنّــار و تسبیــــح و چلیپــــا 
مغ و ترســــا و گـــــبر و دیر و مینــا
شـــراب و شـــاهد و شمع و شبستان 
خــروش و بربط و آواز مســـــــــتان
می و میخــــانه و رنـد خـرابـــــات 
حریف و ساقی و نرد و منــــــــاجات
نــــــوای ارغــــــنون و ناله ی نــــی
 صـــبوح و مــــــجلس و جام پیاپی
خـــــم و جــــام و سـبوی می فروشی
حــــریفی کردن انـــدر باده نـــوشی
ز مســـــجد ســـوی میـــخانه دویـدن
 در آنــجا مـــدتی چــــند آرمیــــــدن
گـــــرو کـــردن پــیاله خویشــتن را 
نـــهادن بر ســر می جان و تن را
گـــــــل و گلزار و سرو و باغ و لاله
 حـــــدیث شـــــبنم و بــاران و ژاله
خــــــط و خـــال و قد و بالا و ابـــرو 
عـــذار و عارض و رخسار و گیسو
لب و دندان و چشم شوخ و سرمست
 ســــر و پا و میان و پنـــجه و دســت
مـــشو زنهار از این گفتار در تــــاب
 بــرو مقصــــد از آن گفتـار دریــــاب
مپیــــچ اندر سر و پــــــای عـــــبارت 
اگــــر هستی ز اربـــاب اشــــــارت
نـــظر را نغــــز کـــــــن تا نغــــز بینی
 گـــــذر از پوســــت کن تا مغز بینی
نــــظر گــــــر بر نــــداری از ظــواهر
 کــــــجا گردی ز اربــــــاب ســرائر
چــــو هر یک را از این الفاظ جانیسـت
 به زیر هر یک از اینها جهانیســت
تو جــــانش را طـلـب از جـــسم بگــذر 
مســــمّی جـوی باش از اســـم بگذر
فــــرو مــــگذار چــــــیزی از دقــــائق
 که تا باشـــی ز اصحــاب حقائـــق


برچسب ها: اگــــر ، بیـنی ، در این ، دیــوان ، اشــــعارشمس الدین مغربی ،

آن که او دیده ی جان و دل و نور بصر است

هر کجا می نگرم صورت او در نظر است

خبر از دوست بدان بر که ندارد خبری

ور نه آنجا که عیان است چه جای خبر است

ره بدو برد کسی کز پی خود دور افتاد

اثر از دوست کسی یافت که او بی اثر است

ره بی پا و سران است تو نتوانی رفت

بنشین خواجه ترا چون هوس پا و سر است

تو بدین چشم کجا چهره معنی بینی

چشم صورت دگر و چشم معانی دگر است


برچسب ها: آن که او دیده ی جان و دل و نور ، بصر است - شمس مغربی ،

یکشنبه 17 آبان 1394

مرا از روی هر دلبر تجلی میکند رویش (شمس مغربی)

   نوشته شده توسط: منصور علی    نوع مطلب :شمس الدین محمد مغربی ،

 

مرا از روی هر دلبر تجلی میکند رویش
نه از یک سوی میبینم که میبینم ز هر سویش
کشد هردم مرا سویی کمند زلف مهرویی
که اندر  هر سر مویی نمیبینم  بجز مویش
ندانم چشم جادویش چه افسون خواند بر چشمم
که در چشمم  نمی آید به غیر از چشم جادویش
از آن  درابروی خوبان نظر پیوسته می دارم
که درابروی هر مه رو نمیبینم  جز ابرویش
درختان جمله در رقصند و در وجدند  و درحالت
مگر باد صبا بویی به بستان برد از بویش
به پیش مغربی هر ذره  زان رو مشرقی باشد
که از هر ذره  خورشیدی نماید پرتو رویش


برچسب ها: مرا از روی ، هر دلبر تجلی ، میکند رویش ، شمس مغربی ،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات