تبلیغات
مولا110 - مطالب قطران تبریزی
پنجشنبه 11 تیر 1394

ای دل ترا بگفتم کز عاشقی حذر کن(قطران تبریزی)

   نوشته شده توسط: منصور علی    نوع مطلب :قطران تبریزی ،

ای دل ترا بگفتم کز عاشقی حذر کن
بگذار نیکوان را وز مهرشان گذر کن
چون روی خوب بینی دیده فراز هم نه
چون تیر عشق بارد شرم و حیا سپر کن
فرمان من نبردی فرجام خود نجستی 
پنداشتی که گویم هر ساعتی بتر کن
هر گام عاشقی را صد گونه درد و رنجست
گر ایمنیت باید از عاشقی حذر کن
تا کام من برفتی در دام عشق ماندی
چونست روزگارت ما را یکی خبر کن
اکنون به صبر کردن ناید مراد حاصل
زین چاره باز مانی رو چاره دگر کن